Od Z jak Zrozumienie do A jak Autyzm.

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według WHO autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co wskazuje, że w Polsce jest ich 400 tysięcy. Osoby z tym zaburzeniem mają trudności z rozumieniem relacji międzyludzkich, postrzeganiem świata, komunikacją. Nasza szkoła po raz kolejny aktywnie włączyła się w obchody tego dnia. Pod okiem Pani Karoliny Skalbmierskiej – Waliczek powstał filmik na temat autyzmu, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele. Co więcej, szkolna społeczność dała wyraz swojej solidarności ubierając się w tym dniu na kolor nadziei- niebieski. Pamiętajmy o osobach z autyzmem nie tylko od święta, bo oni są obok nas i potrzebują zrozumienia dla swojej indywidualności-  każdy jest inny, ale równie ważny!   Samorząd Uczniowski