,,Nigdy nie zaginie górolskie godanie”

Już po raz siódmy w  Ośrodku  Promocji Gminy Węgierska Górka  odbył się Konkurs Gwarowy ,,Nigdy nie zaginie górolskie godanie” im Renaty Madejczyk   I jakże mogło być inaczej przecież ,,Żabnica gwarą stoi”- wszystkie czołowe miejsca tj. I- sze miejsce klas III- VI    zdobył uczeń kl 5  Bartłomiej Motyka  I- sze miejsce klas VII VIII i Gimnazjum   Uczniowie – Hubert Jędrzejek  kl VIII i Wiktor Kupczak  kl III Gim.   Mistrzem Gwarowym roku 2019 został  Hubert Jędrzejek        Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom i cieszymy się, że w dobie szybko rozwijającej się komunikacji internetowej , werbalnej i niewerbalnej  pokolenia XD, naszą gwarę, która jest nośnikiem tradycji,  kultury i obyczajów ocalimy od zapomnienia