„Niezwykła lekcja historii Polski”

Za nami pierwsze przedstawienie realizowane w ramach Innowacji metodycznej „Historia niepodległości Polski oczami dziecka”. Była to nietypowa lekcja historii, w czasie której  uczniowie klasy 2a wcielili się w rolę nauczycieli. W ten innowacyjny sposób przybliżyli kolegom i koleżankom z klas 1 i 3 histroię Polski czasów rozbiorów i walki z zaborcą. Dzieci występowały w oparciu o scenariusz autorski, opracowany przez wychowawcę klasy. Scenografia i cześć rekwizytów powstała w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez mgr Marię Figurę, mgr Magdalenę Płużek-Czudaj oraz mgr Elżbietę Kozieł. Drugoklasiści wykazali się zdolnościami aktorskimi, recytatorskimi, muzycznymi a także językowymi recytując wiersze w języku rosyjskim czy niemieckim. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami widzów oraz słowami pochwały ze strony Pani wicedyrektor mgr Barbary Grajcar. Jeszcze w tym roku szkolnym planowane jest kolejne przedstawienie,będące kontynuacją pierwszego, na które już dziś zapraszamy.  

                                    Opracowały: mgr Magdalena Płużek-Czudaj

                                                        mgr Maria Figura