Nasze wizje świata za 100 lat nagrodzone!

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie literackim „Serce Kapsuły Czasu”, którego celem było kształtowanie wśród młodego pokolenia poczucia współodpowiedzialności za rozwój małych ojczyzn, Polski oraz świata. Zgodnie z założeniem konkursu i zamysłem organizatora nagrodzone prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które zostanie darowane następnym pokoleniom. Kapsuła Czasu będzie otwierana w interwałach czasowych za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie następowało porównywanie z teraźniejszością wizji świata za sto lat. Ogromnie cieszy nas sukces Emilii Fokt – uczennicy klasy szóstej, która została laureatem honorowym i otrzymała Złoty Certyfikat potwierdzający zamknięcie pracy konkursowej w Kapsule Czasu w postaci elektronicznej i oryginalnej. Laureatem wyróżnionym został uczeń klasy drugiej – Oskar Jędrzejek, dla którego nagrodą było zamknięcie pracy w formie elektronicznej oraz Srebrny Certyfikat.  

Emilko i Oskarze, gratulujemy Wam pomysłowości, wyobraźni i twórczego  przedstawienia  wizji świata w przyszłości!

                                                                                                                                                                                                            mgr Barbara Grajcar