Nasza szkoła już włączyła historię!

W ramach działań podejmowanych w obszarze wychowania patriotycznego uczniów w setną rocznicę odzyskania niepodległości nasza szkoła bierze udział w projekcie BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE. BohaterON – włącz historię!, to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie kartek pocztowych oraz listów. Projekt ma na celu wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej. Do udziału w projekcie i pamięci o ludziach, którzy zasłużyli na naszą wdzięczność, i szacunek serdecznie zachęcamy nie tylko naszych wychowanków, ale całe rodziny. Zatem włączmy dialog pokoleń! Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorek działań podejmowanych w naszej szkole: p. Anny Grygny i p. Barbary Grajcar oraz na stronie akcji. https://bohateronwtwojejszkole.pl/