Mistrz Ortografii

 

ZAPRASZAMY

 

 UCZNIÓW  KLAS II-III

naszej szkoły

do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym.

                   Chcemy poznać

,,MISTRZA ORTOGRAFII

Regulamin konkursu na stronie szkoły oraz

gazetce Samorządu Uczniowskiego

I etap – 1.04.2022r.

II etap- 8.04.2022r.

Opiekunowie

Samorządu  Uczniowskiego

E. Kozieł, A. Krzus, I. Zuziak

  Regulamin szkolnego konkursu ,,Mistrz ortografii ” Cele:
 • utrwalenie zasad ortograficznych
 • zachęcanie dzieci do poznawania zasad poprawnej pisowni,
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,
 • rozbudzanie zainteresowań
Adresaci:
 • uczniowie klas II- III Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Prace:
 • przedmiotem konkursu jest znajomość zasad polskiej ortografii,
 • I etap konkursu obejmuje znajomość poprawnej pisowni wyrazów znajdujących się na szkolnej gazetce Samorządu Uczniowskiego zatytułowanej ,,ORTOGRAFIA”
 • 1 kwietnia 2022r. odbędzie się I etap konkursu  pisownia wyrazów  z trudnościami ortograficznymi
 • 8 kwietnia 2022r. odbędzie się II etap konkursu – pisanie dyktanda
 • przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Termin: I etap 1.04. 2022r. II etap 8.04. 2022r. Ocena:
 • jury sprawdzi pisemne prace uczniów, którzy przystąpili do I etapu,
 • do II etapu zakwalifikują się uczniowie którzy zdobędą nie mniej niż 80% punktów,
 
 • jury sprawdzi pisemne prace- Dyktando- uczniów którzy zakwalifikowali się do II
etapu i przyzna tytuł ,,Mistrza ortografii” ( w przypadku bezbłędnej pracy ) lub miejsca od I-III , gdy nie będzie pracy bezbłędnie napisanej,  
 • ogłoszenie wyników nastąpi 04.2022 r., zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
  Organizatorzy: Samorząd Uczniowski  wraz  z  opiekunami