Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Sejmie

Uczennice klasy trzeciej wzięły udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy                         o Sejmie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Organizatorem konkursu, którego celem jest  pogłębianie wiedzy na temat Sejmu, jego funkcji oraz procesu legislacyjnego, był poseł RP Kazimierz Matuszny. W turnieju, przeprowadzonym przez pracowników Biura Komunikacji Społecznej Sejmu RP, wzięło udział 70 uczniów szkół średnich oraz 61 uczniów gimnazjum.   Opiekun: mgr Barbara Grajcar