Międzyszkolny konkurs literacki

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  KONKURSOWEJ    

  Międzyszkolny konkurs literacki, którego celem jest promowanie wiedzy o życiu Brata Alberta, kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni został zorganizowany przez Szkołę Podstawową  w Żabnicy . Zadaniem  uczestników tegorocznej edycji konkursu było napisanie pracy, której motyw przewodni miał być związany ze słowami: Miłość bliźniego jest „słowem” serca zaadresowanym do drugiego człowieka. Bliźnim wobec drugiego jest ten, kto „okazuje mu  miłosierdzie”.   Na konkurs wpłynęło 25  prac. Komisja w składzie:
  1. Cecylia Bochenek – nauczycielka języka polskiego
  2. Sabina Gawlińska – nauczycielka języka polskiego
  3. Barbara Grajcar – nauczycielka języka polskiego
na posiedzeniu w dniu 17.04. 2018  poddała wnikliwej analizie wartości poetyckie prac, indywidualne podejście do tematu  konkursu, dokonała oceny i postanowiła przyznać następujące nagrody:   W kategorii proza: I miejsce:   Anna Waligóra – Szkoła Podstawowa  w Cięcinie II miejsce:  Anna Kupczak – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy III miejsce:  Marta Golec – Szkoła Podstawowa  w Cięcinie W kategorii poezja: I miejsce:  Sandra Juraszek – Szkoła Podstawowa  w Cięcinie   II miejsce:  Tobiasz Dudka – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Wyróżnienie:  Maria Gołek – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy   Wszystkim serdecznie gratuluję oraz dziękuję uczniom  i  ich nauczycielom za zaangażowanie, i udział w konkursie.