Międzyszkolny Konkurs Literacki

Międzyszkolny Konkurs Literacki

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka

  Zapraszam do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim, którego celem jest promowanie wiedzy o życiu Brata Alberta, kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni. Kolejny raz z potrzeby serca podejmujemy trud kontynuowania pięknej tradycji niniejszego konkursu, sięgającej 2008 roku. Osoba świętego to wzór dla naszych uczniów i nauczycieli, za którym pragniemy podążać, ucząc (się) szacunku dla każdego człowieka i bezinteresownej miłości. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału.  

mgr Barbara Grajcar

Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego