Międzyszkolny Konkurs Literacki

Międzyszkolny Konkurs Literacki

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka

 

Zapraszam do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim, którego celem jest promowanie wiedzy o życiu Brata Alberta, kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni.

Kolejny raz z potrzeby serca podejmujemy trud kontynuowania pięknej tradycji niniejszego konkursu, sięgającej 2008 roku. Osoba świętego to wzór dla naszych uczniów i nauczycieli, za którym pragniemy podążać, ucząc (się) szacunku dla każdego człowieka i bezinteresownej miłości.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału.

 

mgr Barbara Grajcar

Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego