Międzyszkolny konkurs „Historia w piosence” rozstrzygnięty

  Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową im. Partyzantów Polskich w Żabnicy adresowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jego celem było:

– zainteresowanie uczniów setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości;

– odkrywanie i promocja dziecięcych talentów;

– współpraca międzyszkolna.

Spośród dostarczonych do organizatora prac jury nagrodziło 6 oraz przyznało 4 wyróżnienia. Członkami jury były: mgr Marta Nowak mgr Maria Figura mgr Magdalena Płużek-Czudaj. Zwycięzcami konkursu zostali: Biegun Aniela klasa 2a Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie Jarco Magdalena klasa 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Kraj Miłosz klasa 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Marszałek Zuzanna klasa 2 Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Ślósarczyk Anna klasa 3a Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Zając Kacper klasa 3a Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja Wyróżnienie otrzymują: Dudka Albert klasa 3b Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Juraszek Oliwia klasa 3a Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie Słowik Piotr klasa 1b Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Tyc Anna klasa 1a Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom i Nauczycielom za włożony wkład i zaangażowanie dziękujemy . oprac. mgr M. Figura, mgr M. Płużek – Czudaj