MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR 2022”

W dniu 17 marca 2022 r. został przeprowadzony w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. To już XXXI edycja tego konkursu, której celem jest promowanie matematyki oraz rozwijanie logicznego myślenia.
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.
Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.
Zadania w teście mają wysoki stopień trudności i wymagają od ucznia zdolności matematycznych, szerokiej wiedzy i dużej umiejętności logicznego myślenia.
W tym roku w konkursie wzięło udział 36 uczniów z naszej szkoły:  21 uczniów w kategorii „Maluch” – w tym 7 uczniów z klas III i 14 uczniów z klas IV, w kategorii „Baniamin”wzięło udział 8 uczniów – 7 z klas V i 1 z klasy 6 oraz w kategorii „Kadet” 7 uczniów – 3 z klasy VII i 4 z klasy VIII.
Każdy uczestnik otrzymał upominek – zabawkę logiczną.
Najlepszy wynik w kategorii „Maluch” uzyskał uczeń kl. IV b Łukasz Motyka, w kategorii „Beniamin” uczennica kl. V b Wiktoria Golec, w kategorii „Kadet” uczeń kl. VIII a Wojciech Kupczak. Wojtek uzyskał tytuł wyróżniony, gdyż napisał najlepiej z całej szkoły.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!