Lekcje w plenerze

  W dniu 18 października 2018r. uczniowie klasa 3a pod opieką nauczycieli wybrali się na nietypowe lekcje w plenerze. Spacerując po swojej miejscowości obserwowali jesienne zmiany w przyrodzie. Dzieci nazywały napotkane drzewa, kwiaty, krzewy, a jeśli którejś rośliny nie znały mogły odszukać jej nazwę w ilustrowanym przewodniku. W ramach lekcji patriotyzmu dzieci udały się pod Pomnik Pomordowanych w Żabnicy, gdzie złożyły kwiaty i zapaliły znicz. Pani wychowawczyni Maria Figura przypomniała im historię związaną z tym tak ważnym dla mieszkańców miejscem, zwróciła również uwagę na zasady zachowania w miejscach pamięci narodowej. Kolejną lekcją w plenerze, były zajęcia plastyczno-techniczne pod kierunkiem pani Magdaleny Płużek-Czudaj. Dzieci z jesiennych liści tworzyły kompozycje przestrzenne, które następnie ozdobiły ich salę lekcyjną. Nie zabrakło również matematyki. Uczniowie dokonywali pomiarów obwodu drzew przy użyciu taśmy mierniczej. Zajęcia w plenerze bardzo wszystkim się podobały. Dzieci aktywnie, wesoło i twórczo spędziły czas. Spacer dodatkowo był ciekawą, nieszablonową lekcją oraz sposobem na aktywne przyswajanie wiedzy i sprawdzenie jej w praktyce.    

                                                                                                      Opracowali:

                                                                                                    wychowawcy klasy 3a