Lekcja historii w wykonaniu grupy artystycznej Rekonstrukto

W dniu 6 lutego uczniowie klas 4-8 mieli okazję uczestniczyć w pokazie przygotowanym przez grupę artystyczną Rekonstrukto „Wrzesień 39”. W trakcie prezentacji omówiono   i zaprezentowano:

– sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej

– etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim

– polski mundur wojskowy  wz 36 (szeregowy i podoficer)

– ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej

– bezpieczne repliki broni

– rekonstrukcję z udziałem publiczności

– technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie

– musztrę i sprzęt bojowy

Dla naszych uczniów była to niesamowita lekcja historii, o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.