Lekcja historii w wykonaniu grupy artystycznej Rekonstrukto

W dniu 6 lutego uczniowie klas 4-8 mieli okazję uczestniczyć w pokazie przygotowanym przez grupę artystyczną Rekonstrukto „Wrzesień 39”. W trakcie prezentacji omówiono   i zaprezentowano: – sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej – etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim – polski mundur wojskowy  wz 36 (szeregowy i podoficer) – ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej – bezpieczne repliki broni – rekonstrukcję z udziałem publiczności – technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie – musztrę i sprzęt bojowy Dla naszych uczniów była to niesamowita lekcja historii, o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.