KONKURS!!! „Zwyczaje Bożonarodzeniowe w opowieściach naszych bliskich”

Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w Szkolnym Konkursie „Zwyczaje Bożonarodzeniowe w opowieściach naszych bliskich”   Należy w dowolny sposób opisać jak nasi bliscy obchodzili Święta Bożego Narodzenia, kiedy sami byli dziećmi. Regulamin konkursu: Organizator: świetlica SP w Żabnicy, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy Jury powołane zostaje przez organizatora i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Cel konkursu: -kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych Beskidu Żywieckiego – rozbudzenie zainteresowania tradycjami własnego regionu, – zagospodarowanie czasu wolnego w gronie najbliższych. – rozbudzanie wśród uczniów emocjonalnego stosunku do wartości wynikających z tradycji. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VI Forma : opowiadanie, wiersz, format: klasy I-III min. jedna strona A5, klasy IV-VI min. jedna strona A4 Warunki uczestnictwa: wykonanie i dostarczenie pracy do świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie. Zasady uczestnictwa: -Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów. – Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię nazwisko, klasę – Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Składanie prac do 12.01.2018r. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy!!!