Konkurs!!! Konkurs!!! Konkurs!!! Konkurs!!!

    KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!!

„Baśnie mojego dzieciństwa w komiksie”

Opis:

Uczniowie opisują po angielsku swoje ulubione baśnie z dzieciństwa w formie komiksu, tworzą ilustracje.

Format: Dowolny

Technika: dowolna

Uczestnicy:

Konkurs skierowany do klas III-VII

Co będzie brane przy ocenianiu:

 

Poprawność językowa i kreatywność

 

Prace należy składać do 15 kwietnia 2018r. w bibliotece szkolnej.

  • Najlepsze prace zostaną  nagrodzone!!!