KOMIKS JAKO PRZYKŁAD PRZEKŁADU INTERSEMIOTYCZNEGO

  Wśród aktywizujących  metod nauczania chętnie wykorzystuję metodę przekładu intersemiotycznego, która stwarza możliwość dotarcia do każdego ucznia. Daje szansę na przeżycie dzieła, jego zrozumienie i wyjaśnienie bliskie indywidualnemu odczytaniu zawartych w nim znaczeń. Pozwala uniknąć powierzchowności i stereotypowości w odbiorze dzieła. Wyzwala w uczniach autentyczne zaciekawienie tekstem. Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, po zapoznaniu się z fragmentem tekstu Aldousa Huxleya „W Ośrodku Rozrodu i Warunkowania”, opracowali w grupach komiks zatytułowany „Nowy świat, ale czy wspaniały?”. Gimnazjaliści wspaniale poradzili sobie z zadaniem, ukazując zagrożenia cywilizacyjne związane między innymi z próbami ingerowania w genetykę. mgr Barbara Grajcar