Klasowy konkurs plastyczny pt. „Pani Jesień”

19 września 2016r. został ogłoszony klasowy konkurs plastyczny pt. ,,Pani Jesień”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni uczniów oraz umiejętność wykorzystania materiałów przyrodniczych. Konkurs nawiązywał również do tematyki zajęć, obecnej pory roku i wycieczki do lasu. W dniu 5 października 2016r. Jury w składzie: mgr Magdalena Płużek-Czudaj, mgr Maria Figura i mgr Elżbieta Kozieł (organizator konkursu) zgodnie z regulaminem konkursu oceniło prace konkursowe uczniów klasy 2b, a oto wyniki : I miejsce- Amelia Gluza II miejsce- Anna Ślósarczyk i Joanna Motyka III miejsce – Michał Motyka Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe zostały wręczone laureatom konkursu przez wychowawcę na forum klasy i nagrodzone gromkimi brawami rówieśników. Gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach. Wychowawca klasy- E. Kozieł