Każdy z nas jest Odysem…

 

Już po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w naszych szkolnych progach aktorów scen krakowskich. Panowie – Wojciech Habela i Jacek Lecznar tym razem zaprezentowali uczniom przedstawienie zatytułowane „Sen o Helladzie. Mitologia – świat antycznej Grecji”. Na występ składały się zarówno dialogi, dzięki którym uczniowie poznali wierzenia  starożytnych Greków przekazane w mitach, jak i fragmenty tekstów literackich nawiązujących do tematyki mitologicznej. Uczniowie żywo reagowali na znane im z lekcji języka polskiego i historii imiona mitologicznych bohaterów. Podsumowaniem występu był  fragment „Iliady” Homera przedstawiający pojedynek Hektora z Achillesem.

Nie zabrakło też refleksji nad życiem płynącej m.in. z wiersza L. Staffa „Odys”

Niech cię nie nie­po­ko­ją
Cier­pie­nia twe i błę­dy.
Wszę­dy są dro­gi pro­ste
Lecz i ma­now­ce wszę­dy. 

[…]
Zo­sta­nie ka­mień z na­pi­sem:
„Tu leży taki i taki”.
Każ­dy z nas jest Ody­sem,
Co wra­ca do swej Ita­ki.