Każdy z nas jest Odysem…

  Już po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w naszych szkolnych progach aktorów scen krakowskich. Panowie – Wojciech Habela i Jacek Lecznar tym razem zaprezentowali uczniom przedstawienie zatytułowane „Sen o Helladzie. Mitologia – świat antycznej Grecji”. Na występ składały się zarówno dialogi, dzięki którym uczniowie poznali wierzenia  starożytnych Greków przekazane w mitach, jak i fragmenty tekstów literackich nawiązujących do tematyki mitologicznej. Uczniowie żywo reagowali na znane im z lekcji języka polskiego i historii imiona mitologicznych bohaterów. Podsumowaniem występu był  fragment „Iliady” Homera przedstawiający pojedynek Hektora z Achillesem. Nie zabrakło też refleksji nad życiem płynącej m.in. z wiersza L. Staffa „Odys” Niech cię nie nie­po­ko­ją Cier­pie­nia twe i błę­dy. Wszę­dy są dro­gi pro­ste Lecz i ma­now­ce wszę­dy.  […] Zo­sta­nie ka­mień z na­pi­sem: „Tu leży taki i taki”. Każ­dy z nas jest Ody­sem, Co wra­ca do swej Ita­ki.