Karty opowieści, czyli w świecie wyobraźni – projekt edukacyjny

Pomocą dydaktyczną, która intryguje i niesie ogrom możliwości edukacyjnych niewątpliwie są karty Dixit. Piękne, bajkowe, pełne symbolicznych znaczeń karty sprawiają, że tylko od naszej wyobraźni zależy, co stanie się podczas zajęć. Dlatego Dixit zagościł nieco dłużej na lekcjach języka polskiego w klasie drugiej gimnazjum    i stał się fundamentem projektu „Karty opowieści, czyli w świecie wyobraźni”. Uczniowie pracują indywidualnie, tworząc kolejne, logicznie połączone ze sobą odcinki opowieści, zawierające konkretne formy wypowiedzi, dla których inspiracją stają się wylosowane karty. Długotrwały kontakt z kartami  z pewnością przyczyni się do rozwijania uczniowskiej wyobraźni, kreatywnego myślenia oraz kształcenia umiejętności typowo polonistycznych. mgr Barbara Grajcar