Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka

Hej górolskie tyntni życie z wirsićka sie stulo ku dolinom, górolsko wesołość nigdy nie zginie, jakoby śniyzek nad dolinom.

Górolsko muzyka oplato świat pomalućku, a górole śpiewajom polekućku.

W noc śrybnom zanosim Panu swoje goronce duse, halne myśli i gazdowski śpjyw.

A kie zbocom z dobrej drogi, hań ku wiyrchu idom, serdusko im gore, a w dusy same miłowanie.

Tak opisał to nase górolskie bytowanie na tej ziemi laureat – Daniel Klekociuk – Powiatowego Konkursu Żywieckiej Gwary Pisanej „Jesteś moja Ziemio Żywiecka bliska sercu jak matka”, którego celem było kształtowanie wśród mieszkańców Powiatu Żywieckiego świadomości własnych korzeni oraz uczenie szacunku do gwary regionalnej.

Dziękuję za postawę twórczą i serdecznie gratuluję nagrodzonym w konkursie – Annie Ślósarczyk i Danielowi Klekociuk,

którzy udowodnili, iż tradycja ludowa jest żywa w narodzie.

                                                                                                                                                          Barbara Grajcar