Informacja dla rodziców – badania przesiewowe skalą Ryzyka Dysleksji

W związku z zadaniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                       z dnia 9 sierpnia 2017r., w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, dotyczącymi rozpoznawania         u uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w naszej szkole zostaną przeprowadzone badania przesiewowe skalą Ryzyka Dysleksji autorstwa Marty Bogdanowicz. Jest to metoda umożliwiająca wczesne rozpoznanie u dzieci trudności w nauce czytania i pisania. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody, aby ich dziecko wzięło udział w badaniu, prosimy o kontakt z administracją szkoły.