Frazeologizmy ilustrowane

Wszyscy ostatnio stajemy na głowie z sercem wyciągniętym na dłoni, aby nasze dzieci, nasi uczniowie jak najwięcej wynieśli z zajęć prowadzonych zdalnie. Dlaczego o tym wspominam? Na jednej z ostatnich lekcji na warsztat wzięliśmy związki frazeologiczne. Uczniowie nie tylko rozszyfrowywali znaczenie podanych wyrażeń, zwrotów czy fraz, korzystając z „tradycyjnego” lub internetowego Słownika frazeologizmów, ale również przedstawiali je za pomocą  rysunków. Jako podsumowanie zajęć tworzyli wiersze, w których mieli wykorzystać jak najwięcej frazeologizmów. Barbara Grajcar