Europejski Dzień Języków w bibliotece szkolnej

Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!
W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.
Jeżeli interesuje Cię ten temat zapraszamy na oficjalną stronę EDJ https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx   Poniżej prezentujemy galerię zdjęć. Zobaczcie jak wiele ciekawych gier, krzyżówek i łamigłówek językowych czekało na uczniów w bibliotece szkolnej!