EKO-badacze w działaniu

W ramach realizacji zagadnień z bloku tematycznego Co się składa na pogodę? uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w  szkolnym ogródku meteorologicznym. Celem lekcji było poznanie przyrządów stacji meteo oraz funkcji jaką pełnią. Uczniowie obserwowali pogodę, nazywając jej składniki, dobierali ilustracje – symbole poszczególnych składników pogody do danych zjawisk pogodowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przyrządami stacji meteorologicznej, ich nazwami i przeznaczeniem, dzieci przyporządkowały do danego składnika pogody odpowiedni przyrząd oraz nazwy: wiatromierz, deszczomierz, termometr, barometr, higrometr. Następnie, pracując w parach, dobrali nazwę urządzenia meteorologicznego  do opisu jego działania i przeznaczenia. Nasi najmłodsi wychowankowie nie tylko zdobyli umiejętność obserwacji pogody, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, ale również uczyli się poprzez zabawę, a następnie wiedzę wykorzystali w praktyce. Niniejsze zajęcia mogły mieć miejsce dzięki udziałowi szkoły w konkursie „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020”                                                                    oraz sfinansowaniu zakupu stacji meteorologicznej z grantu. mgr Ewa Gałuszka, mgr Elżbieta Kozieł

A storytelling