„Edukacja Regionalna a wychowanie do wartości” – akcja internetowa

Zachęcamy do udziału w akcji internetowej „Edukacja Regionalna a wychowanie do wartości” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Milówce.

Dzieci mogą tworzyć różnorodne prace o tematyce związanej z regionem Górali Żywieckich. Technika jest całkowicie dowolna.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji są zamieszone na naszej stronie internetowej www.poradniamilowka.pl

Zdjęcia prac można wysyłać na adres: sekretariat@poradniamilowka.pl zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej w specjalnie przygotowanej galerii.

Prosimy, aby nadsyłane zdjęcia opisane były imieniem dziecka, nazwą szkoły i klasą.

Edukacja regionalna a wychowanie do wartości (1) – plakat