Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

W ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, w dniu 23.04. w naszej szkole edukator zewnętrzny przeprowadzi działania, mające na celu poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego uczniowie klas VI, VII b i II gimnazjum wezmą udział w warsztatach, ponadto edukator spotka się z całą społecznością szkolną na apelu. Wszystkie działania będą dokumentowane, a relacja                      z przebiegu dnia zamieszczona na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl. Jeśli Państwo nie wyrażają zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka prosimy o kontakt z administracją szkoły.