Do kraju tego…tęskno mi…

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba… Tęskno mi, Panie… /C. K. Norwid, Moja piosnka/   Tematem przewodnim montażu słowno-muzycznego przygotowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zaprezentowanego zarówno przed społecznością szkolną, jak i lokalną, w kościele parafialnym w Żabnicy, była miłość do ojczyzny. Podczas uroczystości, nad przebiegiem której czuwały panie Cecylia Bochenek, Anna Grygny, Monika Wójtowicz, Barbara Grajcar, młodzież przywołała najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny oraz oddała hołd tym wszystkim, którzy wolność Ojczyzny przypłacili życiem. Refleksję nad bolesną historią Ojczyzny dopełniły recytacje utworów, między innymi wieszczów narodowych, odśpiewanie pieśni patriotycznych oraz odtworzenie archiwalnych przemówień Stefana Starzyńskiego i Jana Pawła II. Całość zwieńczył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów i całej społeczności naszej małej żabnickiej Ojczyzny. Widowisko było lekcją patriotyzmu, chwilą refleksji nad dziejami narodu i wyrazem pamięci, o tych wszystkich, którzy przyczynili się do wolności naszego kraju.

                                                                                                                          Barbara Grajcar