Dla Niepodległej…

Założeniem powiatowego konkursu Dla Niepodległej, zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Żywieckiego oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Powiatu, było propagowanie patriotyzmu, wyrażanego poprzez szacunek do kultury, literatury i języka ojczystego. Nasza uczennica – Aleksandra Gluza została doceniona przez jury za interpretację utworu prozatorskiego Oświęcimska  bajka Bogdana Bartnikowskiego, zajmując II miejsce. Oli serdecznie gratuluję              i dziękuję za ucztę dla duszy.   opiekun: mgr Barbara Grajcar