Cyfrowobezpieczni

       

Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W projekcie bierze udział 10% szkół w Polsce, co oznacza, że nasza szkoła jest w 10% najbardziej zaangażowanych  w bezpieczeństwo cyfrowe placówek w kraju. Celem niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania przez uczniów z technologii cyfrowych, pokazanie, iż                          komputer, tablet czy Internet można użytkować w sposób odpowiedzialny, wykorzystując je dla własnego rozwoju.

       W naszej szkole zostały opracowane procedury reagowania w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy oraz zorganizowano spotkanie z policjantem, podczas którego dzielnicowy przypomniał zasady mądrego korzystania z portali społecznościowych. Pani pedagog przeprowadziła zajęcia poświęcone uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem siecioholizmu i fonoholizmu, których efektem są plakaty promujące bezpieczne korzystanie                z technologii cyfrowej. W ramach działań projektowych zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, podczas którego uczniowie trzech klas uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Społeczność szkolna spotkała się także z edukatorem projektu, aby wspólnie obejrzeć film ukazujący niebezpieczeństwa czyhające na młodych ludzi w sieci.

                                                                                                                         Anna Grygny, Barbara Grajcar