Akcja #zaczytani_przyjaciele

Zapraszamy na wiersz Juliana Tuwima pod tytułem „Abecadło”. Dziękujemy Przedszkolu z Żabnicy za nominacje! Jednocześnie nominujemy do zabawy: Szkołę Podstawową w Ciścu, Zespół Mały Haśnik z Żabnicy, Orkiestrę Dętą Barka z Żabnicy. Dziękujemy Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka za świetną zabawę ! #zaczytani_przyjaciele