… aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…

 

       Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki – z takimi i trudniejszymi zdaniami zmagali się uczestnicy turnieju języka polskiego, zorganizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. To wyjątkowe święto zostało ustanowione, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące.

W tym roku przygotowałam dla uczniów naszej szkoły gry i zabawy językowe. W programie były wykreślanki, homonimy, palindromy, związki frazeologiczne i ulubione przez uczniów łamańce językowe.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były również okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków. Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Serdecznie dziękuję uczniom za aktywny udział w turnieju i zaangażowanie,                    a nagrodzonym i wyróżnionym gratuluję.

I miejsce: Paulina Krzus

II miejsce: Anna Ślósarczyk

III miejsce:  Kacper Orzeł

Wyróżnienie: Weronika Pawełek

mgr Barbara Grajcar