231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija już 231 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY! 3 Maja – cóż to za data? Ten dzień jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych przez dzieci. Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.
28 kwietnia w naszej szkole uroczystym apelem uświetniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie klas 8a oraz 7a. Artyści chcieli przybliżyć swoim koleżankom i kolegom to ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Pokazać,  że uchwalona w 1791 roku konstytucja była najważniejszą z ustaw w Polsce. Pierwszą w Europie i drugą na świecie. Uczniowie pokazali, że jest to dzień radości i dumy z osiągnięć Polaków.