O szkole

O szkole

Nasza szkoła to obszerny budynek z salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, dwoma salami świetlicowymi, gabinetem pielęgniarki i pedagoga, salą gimnastyczną, boiskami sportowymi, halą sportową oraz kuchnią i jadalnią. Sale lekcyjne wyposażone są w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci. W procesie nauczania wykorzystywane są nowoczesne, multi­medialne środki dydaktyczne. Uczniowie, oprócz zajęć obowiązko­wych, mają możliwość uczestniczyć w różnych zajęciach pozalek­cyjnych, zarówno przedmiotowych jak i sportowych czy artystycz­nych. Dla dzieci mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Efektem tych działań jest od wielu lat 100% promowanie uczniów z klasy do klasy oraz bardzo wysokie lokaty zajmowane w różnorod­nych konkursach na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. W latach 2000-2016 uczniowie uzyskali 20 tytułów finalistów, 8 tytułów laureatów i bardzo wiele I, II i III miejsc oraz wyróżnień. Szkoła od lat uzyskuje też bardzo wysokie wyniki z zewnętrznego sprawdzianu po klasie VI.

Nasza szkoła nosi imię Partyzantów Polskich, a to zobowiązuje. Bardzo dbamy o patriotyczne postawy naszych uczniów. Corocznie organizujemy akademie z okazji Święta Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, często mają one charakter środowiskowy. W 2006 roku w szkole odbyła się podniosła uroczystość z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej gen. Stefanowi „Grot” Roweckiemu. 1 września uczestniczymy w uroczystościach poświęconych rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki pod fortem „Wędrowiec”, a 3 września – w rocznicę wydarzeń wojennych – cała szkoła bierze udział w apelu pod pomnikiem Partyzantów Polskich w Żabnicy.

Placówka od początku swego istnienia stanowiła i nadal stanowi miejscowe centrum życia kulturalnego. Rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły i aktywnie włączają się  w organizowane przez szkołę akcje. Rada Rodziców, miejscowi radni, Rada Sołecka, władze samorządowe nigdy nie pozostają obojętni na prośby o wsparcie. Przykładem tej współpracy są między innymi festyny organizowane pod hasłem „Grosz dla szkoły” czy „Mamo, tato świętuj z nami”, na których to wspólnie z uczniami naszej szkoły bawiła się cała wieś. Z myślą o starszym pokoleniu organizowane są „spotkania pokoleń” z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Seniora, wizyty „świetliczaków” w Domu Pogodnej Starości w Żabnicy.

Patriotyzm to nie tylko pamięć o przeszłości, to także przyszłość. To my ją tworzymy i pomagamy tworzyć naszym uczniom. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej czujemy się Europejczykami. W naszej szkole obchodziliśmy Dzień Europejczyka, urządziliśmy Forum Europejskie z udziałem Wójta Gminy i unijnych ekspertów, uczestniczyliśmy w imprezie plenerowej „Europejska Majówka”, na bieżąco korzystamy  z funduszy unijnych uczestnicząc w projektach edukacyjnych przeznaczonych zarówno dla dzieci np. „Równy start”, jak i dla nauczycieli np. „Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim”.

Jednym z głównych zadań szkoły jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Szkoła od lat prowadzi stołówkę, dzieci korzystają ze szklanki gorącego napoju. Szkoła także uczestniczy w akcjach „Owoc w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka, a dzieci mające problemy wychowawcze mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego.

Wielką wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Szkoła bierze udział w akcji „Bądź bezpieczny na drodze” sponsorowanej przez firmę Żywiec Zdrój S.A., z którą od wielu lat ściśle współpracuje.

Miejscem, które uczniowie szczególnie chętnie odwiedzają jest biblioteka szkolna gdzie, spędzając wolny czas, uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz z bogatego księgozbioru. Mogą uczestniczyć w wielu bardzo ciekawych zajęciach rozwijających różne zainteresowania, a ostatnio za sprawą innowacji „Komputer – okno na świat w nauczaniu języka angielskiego” mogą doskonalić umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Starsi uczniowie włączają się w akcje „Cała Polska czyta dzieciom”, przygotowują pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników oraz przedstawienia promujące czytelnictwo, a także organizują kiermasze książek. Uczestniczą również w międzynarodowych projektach w ramach E-twinningu. Działając w Samorządzie Szkolnym dzieci i młodzież uczą się samorządności. Pracują w kilku sekcjach, są odpowiedzialni za akcje charytatywne przeprowadzane na terenie szkoły jak np. zbiórka nakrętek, zbiórka zużytych baterii czy „Góra grosza”, organizują imprezy dla uczniów np. zabawa andrzejkowa czy karnawałowa, organizują również wiele konkursów oraz wybory samorządowe, w których uczestniczy cała szkoła.

Od wielu już lat szkoła współpracuje z aktorami Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz z Teatrem Edukacyjnym im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Uczniowie uczestniczą w warsztatach artystycznych, doskonalą umiejętności aktorskie, wyjeżdżają na spektakle teatralne.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby dzieci umiały dostrzegać i szanować przyrodę i dbać o nią. Stąd liczne wycieczki, pikniki ekologiczne, zajęcia plenerowe. Każdego roku uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Żywca, Wieliczki, Pszczyny, Ojcowa i wielu innych miejsc.

W pracę dydaktyczno-wychowawczą aktywnie włącza się świetlica szkolna oraz biblioteka. Świetlica to miejsce, gdzie uczniowie mogą odrabiać lekcje, grać w różne gry  i ciekawie spędzać czas czekając na odwóz lub rodziców. Wychowawcy pomagają uczniom w odra­bianiu zadań domowych, organizują różne konkursy i zabawy, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są kółka plastyczne i artystyczne, na których uczniowie zapoznają się z ciekawymi technikami pracy oraz kultywują tradycje regionalne, uczą się sztuki bibułkarskiej.

Szkoła to również cieszące się największą popularnością u uczniów zajęcia sportowe – a nasi uczniowie są pod tym względem wyjątkowo uzdolnieni. Uczestniczą w zawodach międzyszkolnych w piłce ręcznej, koszykowej i nożnej. Doskonale jeżdżą na nartach, biegają na różnych dystansach – zdobywają nagrody, dyplomy i puchary. A wszystko to dzięki wspaniałym obiektom sportowym takim jak: nowoczesna hala sportowa, boisko wielofunkcyjne, boisko o sztucznej nawierzchni i place zabaw, powstanie których jest zasługą wielkiego zaangażowania na rzecz szkolnictwa Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika oraz byłych i obecnych radnych naszej wsi.

Różnorodność i zasadność podejmowanych w naszej placówce działań sprawiły, że szkoła jest postrzegana jako miejsce szczególnie przyjazne uczniom, rodzicom i środowisku. Wielka w tym zasługa wielu dyrektorów, a szczególnie pani dyrektor mgr Janiny Bednarz, która obecnie jest już na zasłużonej emeryturze, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz bardzo dobrze układającej się współpracy z władzami samorządowymi i innymi instytucjami lokalnymi.