O projekcie

Kreatywni EKO-badacze,

czyli Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

w gronie laureatów konkursu grantowego

„Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020”

 

Projekt Kreatywni EKO-badacze skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którymi są nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale cała społeczność lokalna – gminy Węgierska Górka oraz okolicznych miejscowości. Nasz pomysł, argumentacja i założone działania projektowe został doceniony przez kapitułę konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2020” i uzyskał dofinansowanie w wysokości 9,450zł.

Głównymi celami projektu jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie świadomości ekologicznej naszych wychowanków oraz mieszkańców gminy, ukazanie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie            i życie człowieka, poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz możliwości pozyskania funduszy na niniejszy cel. Rezultatem naszych działań będzie centrum meteo – ogródek meteorologiczny zlokalizowany obok naszej placówki. Stacja meteorologiczna będzie się składać z szeregu urządzeń, które będą miały za zadanie zmierzyć i zbadać zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy, jakie zachodzą w powietrzu i stanie się cenną pomocą dydaktyczną. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia oraz analizowania wyników i wykresów zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły zwiększa szanse i możliwości zainteresowania nie tylko uczniów, ale  i dorosłych procesami, jakie zachodzą      w atmosferze oraz naszym wpływem na ich powstawanie. Pragniemy wśród uczniów, rodziców oraz mieszkańców kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne dzięki świadomemu wykorzystaniu uzyskanych i udostępnionych pomiarów jakości powietrza. Chcemy rozbudzać szacunek i zamiłowanie do przyrody poprzez właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Kształtować postawy kreatywnego ekologa oraz uświadamiać, iż jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie własne i innych.

                                                                                                                       Barbara Grajcar