Międzyszkolny Konkurs Literacki

Międzyszkolny Konkurs Literacki
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Węgierska Górka


Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim, którego celem jest promowanie wiedzy o życiu Brata Alberta, kształtowanie postaw tolerancji, wrażliwości na los drugiego człowieka oraz rozwijanie wyobraźni.
Jako społeczność Szkoły Podstawowej w Żabnicy, w której wychowanie i nauczanie opiera się na chrześcijańskim systemie wartości i służy rozwijaniu w uczniach szacunku dla każdego człowieka, a centrum tych oddziaływań stanowi osoba świętego Adama Chmielowskiego – Brata Alberta, podjęliśmy trud kontynuowania pięknej tradycji konkursu organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Żabnicy od 2008 roku.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału.

        mgr Barbara Grajcar


Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego docx