Międzyszkolny Konkurs Literacki i Plastyczny

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim i plastycznym, dotyczącym profilaktyki uzależnień. Konkurs nie tylko wpisuje się w realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej MEN, ale przede wszystkim ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie postawy asertywnej wobec wszelkich form uzależnienia.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału!

                                                                                                                                Anna Grygny, Barbara Grajcar