Międzynarodowy Dzień Matematyki

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do rozwiązywania zadań umieszczonych na korytarzach – nagrodą jest jeden z  kuponów na nie pytanie, na dodatkowy punkt do kartkówki lub sprawdzianu i na zwolnienie z zadania domowego (jednorazowy). Odpowiedzi należy dostarczyć do biblioteki na 3 i 4 przerwie. Klasy od 1-3 zachęcamy do wykonania prac plastycznych „Miasto pi”