Konkurs kolęd w języku angielskim i niemieckim

regulamin i karta zgł.konkurs koled2019

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych  do udziału w IX edycji

 

 

PRZEGLĄDU KOLĘD I PIEŚNI ZIMOWYCH W JĘZYKU

ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

I Organizator:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich

w Żabnicy.

 

II Cele konkursu:

 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości edukacji,
 • prezentacja kolęd i pieśni zimowych w języku angielskim i niemieckim,
 • umożliwienie konfrontacji własnych możliwości z rówieśnikami,
 • rozwijanie umiejętności językowych,
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pieśni zimowych,
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych młodzieży,
 • zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez muzykę i teksty obcojęzyczne,

 

III Termin konkursu: 30. 01. 2020 r. o godz. 16.00

 

IV Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych z gminy Węgierska Górka

Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech grupach wiekowych:

 1. klasy I – III
 2. klasy IV – VI
 3. klasy VII – VIII

oraz w dwóch kategoriach:

 1. kolęda w języku angielskim
 2. kolęda w języku niemieckim (klasy VII-VIII)

 

 1. 2. Organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu. Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u organizatora konkursu do dnia 20 grudnia 2019 r. Przy zapisie należy podać tytuł i przesłać podkład muzyczny kolędy, która zostanie zaprezentowana w konkursie.

 

 1. Kartę zgłoszenia uczestników i podkłady muzyczne należy przesyłać na adres: magdakrestian@gmail.com

 

 1. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo, przy czym liczba uczestników w grupie nie może przekraczać 2 osób.

 

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie mogą zaprezentować tylko jeden utwór.

 

 1. Uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo, kolęda musi być zaśpiewana z pamięci, kolędy mogą być wykonywane z podkładem muzycznym (przesłanym wcześniej na podany adres) , z akompaniamentem własnym lub a’capella (sam śpiew bez muzyki),  wykonaniu kolędy mogą towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu,  kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.

 

 1. Występy oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego

i nauczyciela muzyki.

 

 1. Każda szkoła może zaprezentować maks. 5 utworów.

 

V Kryteria oceny:

 1. Uczestnicy są oceniani przez niezależne jury powołane przez organizatorów.
 2. Dokonując oceny jury bierze pod uwagę:

– muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-5 pkt),

– poprawność językową (1-5 pkt)

– wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ tj.: stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-5 pkt).

 

VI Nagrody:

Nagrody będą przyznawane za I, II, i III miejsce w dwóch kategoriach: język angielski i niemiecki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!