Kadra

Dyrektor Szkoły
HALINA ŻYREK

 

Zastępca dyrektora
Barbara Grajcar

Kierownik świetlicy
Kazimiera Berek

Wychowawca świetlicy
Gabriela Biegun

Pedagog szkolny
Anna Grygny

Biblioteka
Ewelina Banaś

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego  
Maria Figura
Magdalena Płużek-Czudaj –
Ewa Gałuszka
Maria Jędrkiewicz
Grażyna Motyka
Elżbieta Kozieł
Marta Wojtyła-Zawisza
Anna Bistyga
Aleksandra Jurasz
Karolina Skalbmierka-Waliczek
Izabela Zuziak

Nauczyciele klas IV-VII i klas gimnazjalnych
Cecylia Bochenek – język polski
Sabina Gawlińska – przyroda, język polski
Barbara Grajcar – język polski
Dariusz Gluza – wychowanie fizyczne
Tomasz Łysoń – wychowanie fizyczne
Sławomir Kuś – wychowanie fizyczne
Piotr Duraj – język angielski, technika
Magdalena Krestian – j. angielski
Monika Wójtowicz – muzyka
Magdalena Śleziak – religia
Marcin Wolny – historia, wiedza o społeczeństwie
Halina Żyrek – matematyka
Marta Starczyńska -nauczyciel wspomagający
Natalia Tokarczyk – fizyka
Iwona Rudzka – język niemiecki,
Paweł Krzus – przyroda, geografia
Jolanta Figura – matematyka
Urszula Szczotka – matematyka
Marzena Murańska – język angielski,
Kinga Wrężel -język angielski,
Ewa Trząska – przyroda, biologia, chemia
ks. Jarosław Bielesz – religia
Leszek Biegun – informatyka
Małgorzata Golec – plastyka
Kamila Pawlus – EDB