Kadra

Dyrektor Szkoły
HALINA ŻYREK

Zastępca dyrektora
Barbara Grajcar

Kierownik świetlicy
Kazimiera Berek

Wychowawca świetlicy
Gabriela Biegun

Pedagog szkolny
Anna Grygny

Biblioteka
Ewelina Banaś
Katarzyna Tomiczek

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego  
Maria Figura
Magdalena Płużek-Czudaj –
Ewa Gałuszka
Maria Jędrkiewicz
Grażyna Motyka
Elżbieta Kozieł
Marta Wojtyła-Zawisza
Aleksandra Sobel
Karolina Chrustek
Izabela Zuziak

Nauczyciele klas IV-VIII

Cecylia Bochenek – język polski
Karolina Skalbmierska –Waliczek – nauczyciel wspomagający
Sabina Stępień – język polski, historia
Barbara Grajcar – język polski
Dariusz Gluza – wychowanie fizyczne
Sławomir Kuś – wychowanie fizyczne
Piotr Duraj – język angielski, technika
Magdalena Krestian – j. angielski
Monika Wójtowicz – muzyka
Magdalena Śleziak – religia
Aleksandra Krzus – historia, wiedza o społeczeństwie
Halina Żyrek – matematyka
Marta Starczyńska -nauczyciel wspomagający
Natalia Tokarczyk – fizyka
Iwona Rudzka – język niemiecki
Paweł Krzus – przyroda, geografia, chemia
Jolanta Figura – matematyka
Urszula Szczotka – matematyka
Marzena Murańska – język angielski,
Kinga Wrężel -język angielski,
Karolina Nowak – biologia
ks. Paweł Marczyk – religia
Leszek Biegun – informatyka
Małgorzata Golec – plastyka
Kamila Pawlus – EDB