Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

2016/2017

Przewodnicząca RSU-  Oliwia Żyrek kl.6a

Zastępca Przewodniczącej RSU – Hubert Jędrzejek kl.6a

Rzecznik do spraw uczniów -Julia Marszałek kl.6b

Protokolant zebrań – Motyka Michał kl.5, Tomasz Tyrlik kl.4a

Przewodnicząca sekcji porządkowej –Natalia Motyka kl.6a

Przewodnicząca sekcji kulturalno – oświatowej – Natalia Tetłak kl.4b

Przewodnicząca sekcji plastyczno – dekoracyjnej – Oliwia Bednarz kl.6a

Przewodnicząca sekcji informacyjnej – Karolina Habdas kl.6b