Historia niepodległości Polski oczami dziecka

Innowacja metodyczna: „Historia niepodległości Polski oczami dziecka”.

  Od listopada 2017 r. realizowana jest w naszej szkole innowacja metodyczna „Historia niepodległości Polski oczami dziecka”. Autorami jej są: mgr Maria Figura, mgr Magdalena Płużek-Czudaj. W realizacji uczestniczy również mgr Elżbieta Kozieł. Odbiorcami innowacji                                     są wszyscy uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Żabnicy. Motywacją opracowania innowacji była chęć zainteresowania dzieci klas młodszych historią Polski, przekazania jej w ciekawy i przystępny sposób w formie przedstawień teatralnych. Zauważalny staje się bowiem fakt, iż wiedza dzieci o ważnej historii Polski jest  często fragmentaryczna. Sposób jej przekazu  nie zawsze jest  dostosowany do wieku i możliwości intelektualnych dzieci. Podkreślić należy, iż idea innowacji wpisuje się  w przygotowania do przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jest też zgodna z hasłem przewodnim MEN, które rok szkolny 2017/2018 ogłosiło „Rokiem dla Niepodległej”.   Wiodącą ideą innowacji „Historia niepodległości Polski oczami dziecka” jest poznawanie przez dzieci młodsze historii Polski okresu rozbiorów i walki o niepodległość, poprzez teatr, który one same poprowadzą. Innowacją jest to, że to właśnie dzieci zdobytą wiedzę historyczną przekazują swoim rówieśnikom.   Aktywizowanie uczniów i wzbudzanie ich zainteresowania odbywać się  poprzez stosowanie atrakcyjnych form i metod opartych na : – obserwacji i pokazie, – przekazie słownym, audiowizualnym, komputerowym, – zajęciach teatralnych, – spacerach, wycieczkach, zajęciach terenowych, – warsztatowych zajęciach plastycznych, – zajęciach indywidualnych i zespołowych, – uroczystościach szkolnych. Wszystkie działania podjęte w czasie realizacji innowacji będą sukcesywnie opisywane na stronie internetowej szkoły.    

                                                                                                                         Opracowały:

                                                                                                                      M.Figura Płużek-Czudaj

„Niezwykła lekcja historii Polski”