Dla rodziców

TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp. Termin /dzień tygodnia, godzina/ Imię i nazwisko nauczyciela
1. wtorek – 12.45-13.30 Piotr Duraj
2. czwartek – 8.55-9.40 Magdalena Krestian
3. poniedziałek – 12.45-13.30 Ewa Trząska
4. środa – 9.50-11.30 Iwona Rudzka
5. wtorek – 12.45-13.30 Kinga Wrężel
6. wtorek – 9.50-10.35 Magdalena Śleziak
7. piątek – 13.40-14.25 Marcin Wolny
8. środa – 10.45-11.30 Sabina Gawlińska
9. środa – 10.45 – 11.30 Ewa Gałuszka
10. czwartek – 10.45-11.30 Cecylia Bochenek
11. poniedziałek – 11.45-12.30 Jolanta Figura
12. poniedziałek – 10.45-11.30 Marta Starczyńska
13. wtorek – 10.45-11.30 Maria Jędrkiewicz
14. środa – 10.45 – 11.30 Elżbieta Kozieł
15. czwartek – 10.45-11.30 Maria Figura
16. środa – 9.50-10.35 Urszula Szczotka
17. poniedziałek – 11.45-12.30 Grażyna Motyka
18. czwartek – 9.50 – 10.35 Paweł Krzus


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY

 

 

27 września 2018 – spotkanie z dyrektorem szkoły, pedagogiem i wychowawcami

 1. Spotkanie z dyrektorem szkoły i pedagogiem.
 2. Pedagogizacja rodziców: Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i co dalej? Jak pomóc własnemu dziecku?
 3. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego, podanie terminów spotkań z rodzicami.
 4. Sprawy różne:

– wybór klasowej Rady Rodziców,

– przedstawienie propozycji dodatkowych dni wolnych,

– przedstawienie propozycji wycieczek szkolnych,

– deklaracje dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców,

– zapoznanie ze Statutem Szkoły i zasadami WO oraz przypomnienie, iż z dokumentami regulującymi pracę szkoły można zapoznać się na stronie internetowej.

 

4 grudnia 2018 – spotkanie z wychowawcami klas. Konsultacje z nauczycielami

 1. Spotkanie wychowawców z rodzicami i uczniami.
 2. Zapoznanie z programem profilaktyczno-wychowawczym.
 3. Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.

31 stycznia 2019 – spotkanie z wychowawcami

 1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej.

28 marca 2019 – spotkanie z dyrektorem dla rodziców uczniów klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej  

                          – konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas

 1. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.
 2. Bieżące sprawy klasy, informacja o zachowaniu uczniów, osiągnięciach edukacyjnych i trudnościach w nauce.

9 maja 2019 – spotkanie z wychowawcami. Konsultacje z nauczycielami

 1. Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną.
 2. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu. Sprawy bieżące.

Niniejsze terminy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.


DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

2 listopada 2018 /piątek/

10, 11 ,12 kwietnia 2019 /środa, czwartek, piątek/ – egzamin gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019 /poniedziałek, wtorek, środa/ – egzamin ósmoklasisty

2 maja 2019 /czwartek/

 

 

 


Wzór zwolnienia         POBIERZ