Dla rodziców

TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp. Termin /dzień tygodnia, godzina/ Imię i nazwisko nauczyciela
1. piątek – 9.50-10.35 Piotr Duraj
2. czwartek – 9.50-10.35 Magdalena Krestian
3. wtorek – 12.45-13.30 Ewa Trząska
4. wtorek – 13.40-14.25 Iwona Rudzka
5. wtorek – 10.45-11.30 Kinga Wrężel
6. wtorek – 9.50-10.35 Magdalena Śleziak
7. czwartek – 10.45-11.30 Magdalena Płużek-Czudaj
8. poniedziałek – 12.45-13.30; środa – 8.55-9.40 Sabina Gawlińska
9. poniedziałek – 10.45-11.30 Ewa Gałuszka
10. czwartek – 9.50-10.35 Cecylia Bochenek
11. poniedziałek – 10.45-11.30 Jolanta Figura
12. czwartek – 9.50-10.35 Maria Jędrkiewicz
13. poniedziałek – 12.30-13.00; środa – 12.30-13.00 Elżbieta Kozieł
14. wtorek – 10.45-11..30 Maria Figura
15. środa – 9.50-10.35 Urszula Szczotka
16. środa – 10.45-11.30 Grażyna Motyka
17. poniedziałek – 10.45-11.30 Paweł Krzus

 


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  ROK SZKOLNY 2019/2020

 

26 września 2019 – spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami

 1. Spotkanie z dyrektorem szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców z zajęciami realizowanymi w naszej szkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego, podanie terminów spotkań z rodzicami.
 4. Sprawy różne:

– wybór klasowej Rady Rodziców,

– przedstawienie propozycji dodatkowych dni wolnych,

– przedstawienie propozycji wycieczek szkolnych,

– deklaracje dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców,

– zapoznanie ze Statutem Szkoły i zasadami WO oraz przypomnienie, iż z dokumentami regulującymi pracę szkoły można zapoznać się na stronie internetowej.

 

21 listopada 2019 – spotkanie z wychowawcami klas. Konsultacje z nauczycielami. Pedagogizacja rodziców.

 1. Prelekcja dla rodziców przygotowana przez pracownika PPP – „Substancje psychoaktywne – ich rodzaje i symptomy używania przez dzieci i młodzież”.
 2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2019 – nowości książkowe w bibliotece szkolnej.
 3. Spotkanie wychowawców z rodzicami i uczniami.
 4. Zapoznanie z programem profilaktyczno-wychowawczym.
 5. Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.

09 stycznia 2020 – spotkanie z wychowawcami

 1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej

02 kwietnia 2020 – spotkanie z dyrektorem i doradcą zawodowym dla rodziców uczniów klasy VIII  

                             – konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas

 1. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 2. Zapoznanie z zasadami rekrutacji oraz ofertą edukacyjną szkół średnich.
 3. Bieżące sprawy klasy, informacja o zachowaniu uczniów, osiągnięciach edukacyjnych i trudnościach w nauce.

 

14 maja 2020 – spotkanie z wychowawcami. Konsultacje z nauczycielami

 1. Poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną.
 2. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu. Sprawy bieżące.

Niniejsze terminy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

 


DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

14 października 2019 /poniedziałek/

02-03 stycznia 2020 /czwartek, piątek/

21, 22, 23 kwietnia 2020 /wtorek, środa, czwartek/ – egzamin ósmoklasisty

01 czerwca 2020 /poniedziałek/ – Dzień Dziecka /rozgrywki sportowe/

12 czerwca 2020 /piątek/

 

 

 

 


Wzór zwolnienia         POBIERZ