Podręczniki szkolne

KOMUNIKAT!!! Uczniowie klas I-V w roku szkolnych 2016/2017 mają zapewnione darmowe podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów (za wyjątkiem religii) w ramach dotacji rządowej. Tylko uczniowie klas VI kupują podręczniki (od starszych uczniów) i ćwiczenia we własnym zakresie.