Bajkowy świat

Bolek i Lolek w podróży   Kolejny raz gimnazjaliści zawitali do młodszych kolegów, aby przeprowadzić zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Bajkowy świat”. Tym razem Bolek i Lolek wraz z koleżankami, nawiązując do przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaprosili  uczniów klasy III „a” w niezwykłą podróż po naszej pięknej ojczyźnie. Wesoła ciuchcia zatrzymała się na stacjach: Zakopane, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk. Celem przybliżenia historii tych miejsc oraz budzenia wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, gimnazjaliści sięgnęli po program interaktywny, prezentację multimedialną, legendy oraz różnorodne aktywności artystyczne.   Anna Grygny, Barbara Grajcar
                                         

Bajkowy świat

Innowacja pedagogiczna Bajkowy świat została zrealizowana w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas gimnazjalnych pod opieką  p. Anny Grygny  i p. Barbary Grajcar. Jej głównym założeniem było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III oraz przedszkolaków przez uczniów naszej placówki. Cele szczegółowe: – propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych; – oswajanie z różnymi emocjami, przeżyciami poprzez literaturę; – dostarczanie pozytywnych wzorców zachowania; – edukacja patriotyczna młodych ludzi; – uczenie odpowiedzialności za siebie, innych i powierzone zadanie; -integracja środowiska. Uczniowie sami przygotowali scenariusze zajęć, niezbędne pomoce, dekoracje  i rekwizyty, ucząc się tym samym odpowiedzialności za powierzone zadanie. Wchodząc   w rolę nauczycieli, wychowawców mieli okazję poczuć i zrozumieć, że ich słowa, działania mają bezpośredni wpływ na rozwój podopiecznych. Niniejsze zajęcia były zastrzykiem pozytywnych emocji, zarówno dla gimnazjalistów, jak i najmłodszych naszych wychowanków oraz przedszkolaków. mgr Barbara Grajcar