„Wirusoochrona” w naszej szkole

W lutym nasza szkoła włączyła się w prowadzoną na terenie województwa śląskiego akcję informacyjno – edukacyjną „”Wirusoochrona”, będącą odpowiedzią na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce. W ramach akcji prowadzone były zajęcia w klasach 1 -3. Miały one różnorodne formy i Read More …

Komiks inspirowany lekturą – bohater literacki w świecie wirtualnym!

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz                           Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy uczniów szkół podstawowych                               do udziału w  gminnym konkursie.   Cele konkursu: popularyzacja czytelnictwa lektur szkolnych, rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości, łączenie umiejętności literackich i plastycznych, propagowanie Read More …