Projekt edukacyjny – ZATRZYMAJ AGRESJĘ

Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności opanowywania i przezwyciężania agresji. Cele szczegółowe: Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zjawiska agresji i przemocy. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania agresji i przemocy. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Zwiększenie wrażliwości na krzywdy Read More …