KOMIKS JAKO PRZYKŁAD PRZEKŁADU INTERSEMIOTYCZNEGO

  Wśród aktywizujących  metod nauczania chętnie wykorzystuję metodę przekładu intersemiotycznego, która stwarza możliwość dotarcia do każdego ucznia. Daje szansę na przeżycie dzieła, jego zrozumienie i wyjaśnienie bliskie indywidualnemu odczytaniu zawartych w nim znaczeń. Pozwala uniknąć powierzchowności i stereotypowości w odbiorze Read More …

Apel wielkanocny

Kolorowych pisanek i koszyczka pełnego. Smacznego śniadania wielkanocnego. Kurczaczków, zajączków i innych zwierzątek, by radość zajrzała w każdy domu zakątek. Wiosennych kwiatów i wypieków udanych, czasu spędzonego w gronie ukochanych. Życzą Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie