Praca metodą drzewka decyzyjnego na lekcjach języka polskiego

Wśród aktywizujących  metod nauczania chętnie wykorzystuję drzewko decyzyjne.      Metoda ta służy rozwijaniu umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji                      z pełną świadomością skutków, które ta decyzja może przynieść. Uczy dostrzegania związków między różnymi możliwościami rozwiązań rozważanego problemu, ich konsekwencjami oraz wartościami Read More …

„KUP PAN SZCZOTKĘ”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę Samorządu Uczniowskiego i przynieśli do szkoły szczoteczki do zębów dla dzieci z Afryki. Nasza akcja była częścią szerszej zbiórki pod hasłem „KUP PAN SZCZOTKĘ”. Udało się zebrać blisko 100 szczoteczek, co oznacza, że Read More …